Zaměstnání – dosažitelný cíl

Loga

V rámci projektu „Zaměstnání – dosažitelný cíl“ příjemce dotace OS- KAPKA poskytl DS Krnov mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo domovníka na dobu od 1.3. 2015 do 31. 8. 2015. Vyhlašovatelem byl odbor implementace fondů EU MPSV ČR.

POPIS PROJEKTU

Spolek OS-KAPKA, z.s. připravil soubor komplexních aktivit, které pomohou nezaměstnaným osobám a osobám ohroženým nezaměstnaností zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím profesního vzdělávání a uplatněním na nově vytvořených nebo volných pracovních místech. Hlavním cílem projektu je motivace a aktivizace klienta k nalezení zaměstnání odpovídající jeho pracovním předpokladům, zabezpečení profesní kvalifikace prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů, jejichž součástí bude i odborná praxe. Nejvýznamnějším cílem však bude zabezpečení pracovního uplatnění pro úspěšné absolventy rekvalifikačních kurzů dle typu pracovní pozice.

CÍLE PROJEKTU

Primárním cílem projektu je poskytnout cílové skupině komplexní soubor aktivit, které jim pomohou v motivaci k nalezení zaměstnání a poskytnou prostor pro doplnění potřebného vzdělání vyžadovaného pracovním trhem. Dalšími cíli projektu jsou např. zamezení prodlužování délky nezaměstnanosti, ztrátě kvalifikace, pracovních návyků, zamezení přechodu do dlouhodobě nezaměstnanosti a neaktivity.

CÍLOVÉ SKUPINY

Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání (viz.§24-26 zákona 435/2004 Sb.)

Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání (viz.§22-23 zákona 435/2004 Sb.)nebo o osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence u krajské pobočky ÚP ČR jako zájemce.

Aktivity projektu budou realizovány pro uchazeče/ky i zájemce/kyně o zaměstnání s důrazem na klienty/ky:

  • fyzické osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
  • fyzické osoby starší 50 let věku

ÚČASTNÍCI/CE PROJEKTU

  • osoby nad 50 let
  • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané

REGION

Moravskoslezský kraj

top