Domov pro seniory

Typ služby

Domov pro seniory je pobytová služba

Kapacita

Kapacita služby je 97 míst

Informace o službě

Poslání

Poskytovat pobytovou sociální službu pro osoby seniorského věku, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby, vyžadující celodenní péči a podporu, kterou nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí. Služba usiluje o vytvoření přirozeného prostředí a propojování se společenstvím obce. Klade důraz na řešení nepříznivé sociální situace osob. Spolupracuje s dalšími dostupnými službami.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena:

Senioři starší 65 let s prokazatelně sníženou soběstačností až úplnou závislostí zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiných druhů sociálních služeb. Kapacita pobytové služby DS je 97 míst.
 

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami
 

Důvody pro neposkytnutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb DS a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele

Cíle poskytované služby

 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta
 • Docílit maximální spokojenosti klienta ve všech oblastech péče
 • Vytvářet podmínky, které umožní klientovi spolupodílet se na poskytované službě a rozhodovat o záležitostech, které se týkají jeho života
 • Dosáhnout žádoucí profesionality u všech zaměstnanců DS

Zásady poskytované služby

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Individuální přístup ke každému klientovi na základě přizpůsobení poskytování služby jeho potřebám a zájmům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí a respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

V rámci služby zajišťujeme

Informace pro zájemce o službu

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 02. 2024 Žádost o poskytování sociální služby .docx 24 kB Stáhnout
29. 02. 2024 Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu .docx 26 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Potvrzení o zdravotním stavu .docx 21 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Vnitřní pravidla .docx 53 kB Stáhnout
29. 02. 2024 Seznam doporučených věcí .pdf 579 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník od 1.1.2023 .pdf 1 MB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník fakultativních služeb od 1.7.2021 .pdf 240 kB Stáhnout
top