Domov se zvláštním režimem

Typ služby

Domov se zvláštním režimem je pobytová služba

Kapacita

Kapacita služby je 35 míst

Informace o službě

Poslání

Vytvořit a zajistit podmínky pro důstojný život osobám s demencí, které pro trvalé změny zdravotního stavu nejsou schopny  samy, s pomocí rodiny, nebo jiných forem sociální služby, žít v přirozeném prostředí. Vzhledem ke svým specifickým potřebám potřebují dohled, podporu a pomoc druhé osoby při výkonu běžných  denních činností.

Cílová skupina

Věková struktura cílové skupiny

 • dospělí (od 60 -65let)
 • mladší senioři (65 - 80let)
 • starší senioři (nad 80let)
 

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Osobám s Alzheimerovou chorobou
 • Osobám s ostatními typy demence
 • Osobám se stabilizovaným duševním onemocněním
 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů těchto onemocnění, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • Osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám trpícím přenosnými infekčními chorobami
 

Důvody pro neposkytunutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny
 • Žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb DZR a porušil podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ukončena smlouva ze strany poskytovatele.

Cíle poskytované služby

 • Zajistit klientovi důstojný závěr života kvalitní péčí
 • Zachovávat co nejdéle soběstačnost klienta
 • Podporovat kognitivní funkce klienta

Zásady poskytované služby

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince - uspokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí včetně respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

V rámci služby zajišťujeme

Informace pro zájemce o službu

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 03. 2024 Žádost o poskytování sociální služby .docx 24 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Vyjádření registrujícího praktického lékaře .docx 26 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Dotazník k aktualizaci žádosti o poskytování soc. služby .pdf 271 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Potvrzení o zdravotním stavu .docx 18 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Doporučený seznam osobních věcí pro příjem klienta .pdf 583 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Vnitřní pravidla .doc 134 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník od 1.1.2023 .pdf 829 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník fakultativních služeb od 1.7.2021 .pdf 240 kB Stáhnout
top