Jak požádat o službu

Chci se stát klientem

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

1. Vyplnit a podat současně dva formuláře: Žádost o poskytování sociální služby a Vyjádření registrujícího praktického lékaře
- V případě opatrovníka či zmocněnce nutno doložit rozhodnutí soudu či plnou moc.
- V případě, že zájemce není schopen podpisu, je nutné doložit Potvrzení o zdravotním stavu a Souhlasné prohlášení rodiny, tj. písemné vyjádření, kdy se uvede, kdo bude na základě konsenzu v rodině žadatele zastupovat, připojí se podpis zástupce. Pozn. Souhlasné prohlášení rodiny nemá předepsaný formulář.

2. Dokumenty je možné obdržet:
- Na webových stránkách v dokumentech ke stažení
- Na recepci zařízení
- U sociální pracovnice

3. Po zaevidování žádosti bude v místě aktuálního pobytu žadatele provedeno sociální šetření. Na zpracování žádosti je 60 dní. Pakliže bude žádost schválená, bude z kapacitních důvodů zařazena do seznamu čekatelů.

Odlehčovací služba

1. Vyplnit a dodat dva formuláře:
Žádost o poskytování sociální služby a Vyjádření registrujícího praktického lékaře

2. V případě opatrovníka či zmocněnce nutno doložit rozhodnutí soudu či plnou moc.

3. Všechny výše uvedené dokumenty je možno stáhnout nebo obdržet u sociální pracovnice Domova pro seniory Krnov

4. Přinést osobně, poslat e-mailem nebo poštou formuláře do Domova pro seniory Krnov, Rooseveltova, 2141/51, Krnov.

5. V případě, že chcete navštívit soc. pracovnici, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. 

Pečovatelská služba

Kde požádat o službu

Kancelář pečovatelské služby je umístěna v Domě s pečovatelskou službou v Krnově na ulici Moravská 2 asi 10 minut z centra města, asi 15 minut z autobusového nádraží, asi 1 minuta z nádraží ČD Krnov – Cvilín, asi 40 minut z nádraží ČD Krnov – hlavní nádraží. Na místo lze dojet i městskou hromadnou dopravou. Možnost parkování automobilem hned vedle budovy, objekt je bezbariérový.

Kontaktní hodiny:

Pondělí, středa

Čtvrtek

07:00 - 11:00 hodin
13:00 - 15:00 hodin
13:00 - 15:00 hodin

Po předchozí domluvě taktéž kdykoliv v pracovních hodinách:   pondělí až pátek: 7:00 – 15:30 hodin.

1. Pro žádost o byt v domě s pečovatelskou službou si zájemci může vyžádat na Městském úřadě v Krnově, odbor správa majetku města nebo formulář lze stáhnout.
2. Zájemcům o byt budou pracovníkem odboru správy majetku města vysvětleny i podmínky pro přijetí do domu s pečovatelskou službou.

V případě dotazů nás kontaktujte

Sociální pracovnice - příjem příhlášek
Bc. Michaela Magdoňová
Žádosti:  
Pondělí - 8.00 - 12.30 hod.
Středa - 8.00 - 12.30 hod.
top