Odlehčovací služba

Typ služby

Odlehčovací služba je pobytová služba

Kapacita

Kapacita jsou 4 místa

Informace o službě

Poslání

Posláním je poskytovat kvalitní sociální službu osobám se zdravotním či tělesným postižením o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí na časově omezenou dobu – zpravidla dobu 3 měsíců. Zastoupíme pečujícího člena rodiny a umožníme mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • Senioři od 65 let bez poruch paměti
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním a jiným zdravotním postižením
 • Dospělí od 27 do 64 let
 

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Jejichž  zdravotní  stav   vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči (v zařízení není přítomen lékař, klient zůstává v péči svého praktického lékaře).
 • Kteří trpí infekčním onemocněním nebo jsou bacilonosiči,
 • Jejich chování narušuje kolektivní soužití (osoby ve fázi akutní duševní choroby, chroničtí alkoholici, psychopatické osoby atd.),
 • Klientům s demencí s nutkáním opouštět prostor,

 

Důvody pro neposkytnutí sociální služby

 • Kapacita pobytové služby je naplněna
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny

Cíle poskytované služby

Odlehčovací služba bude poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Zásady poskytované služby

Naši službu poskytujeme na základě zásad:

 • Lidský přístup a vztah ke klientům
 • Posilování partnerského vztahu s klientem a jeho rodinou
 • Zaměření na celkový obraz jedince – upokojování jeho lidských potřeb podporou a péčí a respektování jeho volby
 • Nestrannost při poskytování sociální služby klientům – ke všem klientům rovný přístup

V rámci služby zajišťujeme

Informace pro zájemce o službu

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 03. 2024 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 223 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Vyjádření registrujícího praktického lékaře .pdf 234 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník úhrad za pobyt od 1.1.2023 .pdf 892 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník fakultativních úhrad od 1.8.2021 .pdf 242 kB Stáhnout
top