Pečovatelská služba

Forma služby

Působnost terénní pečovatelské služby:
 • V domácnostech klientů pobývajících na území města Krnov.

Pracovní doba pečovatelské služby

Své služby poskytuje v pracovní dny, tj. pondělí až pátek, od 7:00 do 21:00 hodin a o víkendech a svátcích v době od 7:00 do 19:00 hodin

Kapacita

Kapacita služby je 330 uživatelů

Informace o službě

Poslání

Posláním Pečovatelské služby v Krnově je poskytovat podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc při péči o vlastní osobu a svou domácnost.  

Poskytujeme sociální službu, která umožňuje osobám v maximální možné míře zachovat a podporovat jejich samostatnost s důrazem na podporu aktivního života, udržování a posilování samostatnosti a kompetencí těchto klientů.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je pečovatelská služba určena:
 • Osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti, chronického onemocnění nebo z důvodu dlouhodobého či krátkodobého zhoršeného zdravotního stavu.
 

Důvody neposkytnutí služby

 • Kapacita terénní služby je naplněna.
 • Žadatel nesplňuje rozhodující kritéria cílové skupiny.
 • Osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby a poskytovatel ji vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cíle poskytované služby

 • Udržovat schopnosti v oblasti sebeobsluhy, v péči sám o sebe.
 • Podporovat udržování sociálních kontaktů zprostředkováním návazných veřejných služeb.
 • Nástroje k naplnění cílů poskytované služby jsou:
  individuální plány, dotazování, pozorování klienta a další metody sociální práce.

Zásady poskytované služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho specifické potřeby a zájmy.
 • Pružnost přizpůsobení služby požadavkům klienta při změně+ jeho situace.
 • Rovnost a partnerské postavení poskytovatele vůči klientovi.
 • Spolupráce s rodinou, pečujícími v zájmu klienta.
 • Nestrannost a neutralita v záležitostech rodiny a pečujících.
 • Zachovávat lidskou důstojnost klienta.

Činnosti, které naše služba nabízí

Informace pro zájemce o službu

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
10. 05. 2024 Leták .pdf 270 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby .pdf 761 kB Stáhnout
11. 03. 2024 Sazebník úhrad pečovatelské služby od 1. 5. 2022 .pdf 60 kB Stáhnout
10. 05. 2024 Žádost o poskytování pečovatelské služby .doc 136 kB Stáhnout
top