MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

08. 03. 2024
Na pátek 8. března, kdy vychází Mezinárodní den žen, jsme si pro naše klientky připravili překvapení ve formě návštěvy dětí z mateřských škol. 
Děti z mateřské školy Mikulášská pod vedením paní učitelky Dorosiňské nejprve zazpívaly za doprovodu klavíru. Děti také všem klientkám podarovaly červený karafiát, který odnedávna patří k symbolům MDŽ. Z Brantic za námi přijely děti z mateřské školy s paní učitelkou Šimkovou, které si připravily nejen hudební, ale také taneční vystoupení.
Jako doprovod samozřejmě nesměla chybět paní Marie Veliká, která samotnému dopoledni dodala tu správnou atmosféru. Klientkám se vystoupení velmi líbilo, dokonce se objevily slzičky dojetí. 
top