Dotace v roce 2020

11. 03. 2020

PŘÍSPĚVEK OD MĚSTA KRNOV

logo krnov 100

Příspěvek na rok 2020 na provoz a odpisy: 11 162 124,- Kč

Příspěvek na pořízení investic: 2 999 200,- Kč

Odlehčovací služba: 500 000,- Kč

Svépomocné skupiny: 22 000,- Kč

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

logo msk 100

Dotace na rok 2020 ve výši: 30 355 000,-  Kč

Dotace na zřízení DVB-T: 22 046,- Kč

KSS 1/20 Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb - "Signalizační zařízení pro klienty" - 447.900,- Kč

MPSV

 Dotace poskytnuté z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2020 - "Dotace na podporu sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19" ve výši 6 255 422,- Kč.

 

MZČR

 

 Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na rok 2020 - "Dotace na podporu sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19" ve výši 349 114,- Kč.

top