Dobrovolníci strávili den s Krnovskými seniory

25. 04. 2018 v 21:20 hodin
Odkaz na článek: STA Bruntálsko
Autor: ZDEŇKA SPURNÁ
Domov pro seniory Krnov ve spolupráci se Slezskou diakonií připravil pro zájemce prožitkový Dobrovolnický den s programem. Ve středu 25. dubna 2018 od 8 do 14 hodin si v domově nahlášení zájemci z veřejnosti mohli vyzkoušet různé každodenní aktivity. Aby byli rozeznatelní od personálu, měli batikovaná trička a jmenovky.

Senioři spolu s dobrovolníky zavzpomínali na sedmdesátá léta. Senioři se podělili o své zážitky z té doby, kdy byli v aktivním věku a zakládali rodiny. Především vzpomínali na černobílé sportovní přenosy ze soutěže Zlatý slavík. Povídali si o tehdejším oblečení a potravinách. „Řada ze socialistických potravin se v nezměněné podobě vyrábí dodnes. Například Termix“ poznamenala jedna z přítomných dam.

Dobrovolníci měli možnost uplatnit své schopnosti a dovednosti v přímé práci se seniory. Setkali se s lidmi, kteří se blíží ke konci života, dívají se do své minulosti a vyrovnávají se s tím, které sny se jim splnily a které ne. Navíc mohli získat jiný pohled na život seniorů v domově a řešení jejich každodenních problémů.
top