Úprava 2. oddělení

Díky programu na podporu zvýšení sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2022 byla provedena úprava respiria 2. oddělení a kuřárny. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření společného ,,náměstí“ na oddělení, odstranění bariér a zlepšení možností sociální interakce pro klienty.

Na obrázcích je možné vidět respirium PŘED a PO provedení úprav. Díky úpravám vznikl větší, čistší a vzdušnější prostor, který klienti využívají pro společná setkávání a různé aktivity, včetně společného cvičení.

Zvláštní pozornost byla věnována také kuřárně, kterou využívají klienti ze všech oddělení. Kuřárna  prošla úpravou, aby vyhovovala jejich potřebám.

Celkově tyto úpravy v respiriu a kuřárně přinesly pozitivní změny a vylepšení, které poskytují sociální aspekty a pohodu klientů.

 

Sylva Krejčí, DiS., sociální pracovnice