Dubnový rej čarodějnic

I když je zvykem slavit filipojakubskou noc až 30. dubna, u nás jsme si udělali letos oslavu pálení čarodějnic trošku dříve.

Ve středu 26.4.2023 bylo připraveno vskutku magické odpoledne, pro klienty našeho domova se konal "Rej čarodějnic". Kuchyně uchystala spoustu strašidelného občerstvení, ale také klienti se nenechali zahanbit a náležitě se oděli.
Čarodějnické odpoledne zahájil svým úvodním slovem pan ředitel Mgr. František Fojtík. Poté následovalo pěvecké vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Drahomíra Malovaného, které pod taktovkou paní Marie Veliké zazpívaly několik pravých strašidelných písní. Po pěveckém vystoupení přišly na řadu děti z taneční skupiny MiniStar z Jindřichova, které nám zatančily v rytmu moderních písní. Závěr a také hřeb celého odpoledne patřil hudebnímu seskupení Cvilíňa ze ZUŠ Krnov. Děti spolu se svým sbormistrem Jiřím Dorosiňskim hráli a zpívali lidové písně z Moravy a Slezska. Zvuky cimbálu a houslí se rozléhaly celou jídelnou a všichni jsme si zazpívali jako jeden velký sbor. Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemném duchu a je správné poděkovat všem, co se na přípravě podíleli.“ 


Bc. Petra Oubělická, pracovnice VČA