Nová centrální koupelna na oddělení DZR

Cílem projektu byla přestavba stávající centrální koupelny v části C oddělení,

instalace nového koupacího lůžka a zajistit tak klientům služby zvýšený komfort při poskytování úkonů osobní hygieny. Každý pokoj na oddělení domova se zvláštním režimem sice má svou vlastní koupelnu, ale ta není vhodná pro všechny klienty. V současné době máme minimálně polovinu klientů, kteří jsou imobilní a koupání se provádí s použitím koupací sítě. Tento způsob není důstojný.
Úpravou jsme zlepšili materiálně technické zázemí a tímto poskytujeme také kvalitnější službu.
Na projekt jsme získali účelovou dotaci ve výši 338 700-. Kč z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2021.  Stejnou částkou se podílela naše organizace z investičního příspěvku, za což děkujeme zřizovateli a také MSK.

Ing. Kateřina Michaliková
ředitelka