Navýšení ceny za oběd na pečovatelské službě

Prosím věnujte zvýšenou pozornost tomuto opatření