Domov pro seniory Krnov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci rekonstrukce vstupní haly 1.NP budovy Rooseveltova 51, Krnov

Zpráva o posuzení a hodnocení nabídek

Výzva k podání nabídek - vstupní hala

Přílohy

Domov pro seniory Krnov - elektroinstalace - nová

Domov pro seniory Krnov - elektroinstalace - rozvaděč

Domov pro seniory Krnov - úprava stávající instalace

Domov pro seniory Krnov - elektroinstalace-žlaby

Požárně-bezpečnostní řešení - 1. NPA 2 - výkres

Požárně-bezpečnostní řešení - text - změna stavby

Schema stavebních úprav hlavního vstupu - půdorys 1.NP - sekce A (002)

Slepý rozpočet - vstup

Smlouva o dílo - vstupní hala

Specifikace zakázky - vstupní hala

Technická zpráva - elektroinstalace - vstupní hala

Technická zpráva - vstupní hala

 

 

Zakázky - archiv

Výzva k podání nabídky - Stavební úprava kuřárny a respíria 2.NP

Výzva k podání nabídky

Specifikace

Smlouva o dílo

Krycí list

Půdorys 2.NP

 

Výzva k podání nabídky - Modernizace centrální koupelny DZR

Výzva k podání nabídky

Specifikace

Smlouva o dílo

Půdorys 1.NP - část C

Položkový rozpočet

Vizualizace 1

Vizualizace 2

Vizualizace 3

Vizualizace 4

Vizualizace 5

Vizualizace 6

Vizualizace 7

 

Výzva k podání nabídky - Modernizace centrální koupelny II. oddělení

Výzva k podání nabídky

Specifikace

Smlouva o dílo

Půdorys 2.NP - část C

Položkový rozpočet

Vizualizace 1

Vizualizace 2

Vizualizace 3

Vizualizace 4

Vizualizace 5

Vizualizace 6

Vizualizace 7

 

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu "Modernizací výtahůII ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních sužeb v Domově pro seniory Krnov"

 

Výzva k podání nabídky - Signalizační zařízení pro klienty DS Krnov

Výzva k podání nabídek

Specifikace zakázky

Smlouva o dílo

Přílohy:

1. Požárně bezpečnostní řešení

2. Půdorys 1.NP

3. Půdorys 2.NP

4. Půdorys 3.NP

5. Půdorys 4.NP

6. foto signalizační napojení pokoj1

7. foto signalizační napojení pokoj2

8. foto el. rozvod pokoj chodba

9. foto chodba oddělení

10. foto východ

 

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky - evakuační výtah

Specifikace dodávky evakuačního výtahu

Zadávací dokumentace

Půdorys 1.NP (stávající stav)

Půdorys 1.PP (stávající stav)

Půdorys 2.NP (stávající stav)

Půdorys 3.NP (stávající stav)

Půdorys 4.NP (stávající stav)

Dílčí řešení PBŘ pro stavební úpravy

Inspekční zpráva z r. 2015

Požárně-bezpečnostní řešení

Smlouva o dílo - návrh

Souhlas hasičů

 

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - výměníky tepla

Výzva - výměníky tepla

Smlouva o dílo

Rozpočet

 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vyzýváme k podání nabídky "Domov pro seniory Krnov - Senior Point" - bourací a zdící práce

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:50

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:100

Světelné obvody

Zásuvkové obvody

Slepý rozpočet

Průvodní zpráva

 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vyzýváme k podání nabídky "Protipožární stěny s dveřmi pro DS Krnov":

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 - Specifikace dodávky

Příloha č. 2 - Nákresy