„Svépomocné skupiny pro rodinné pečující, osoby blízké, které zajišťující péči v domácím prostředí o seniory a tím pomáhají s jejich setrváním v přirozeném sociálním prostředí,

ukazují účastníkům, že nejsou na tuto situaci zcela sami formou sdílení. Společná výměna zkušeností a získání nových poznatků v rámci ulehčení péče o jejich blízké, formou konzultace s odborníky, na jednotlivých setkáních jsou neocenitelným pomocníkem.“Svépomocné skupiny se scházejí 1x měsíčně od září 2018, vždy poslední středu v měsíci od 16:00 v prostorách Domova pro seniory Krnov, výjimečně i v jiných prostorách. Do září 2019 mají finanční podporu Nadace Agrofert. Na každém setkání je připraven zajímavý program, který předá pečujícím osobám nové poznatky v rámci ulehčení jejich těžkého údělu péče. Program i organizaci celé skupiny koordinuje pracovník Domova pro seniory Krnov. Svépomocné skupiny jsou otevřeny pro širokou veřejnost pečujících, které mají své blízké v péči. Na jednotlivá setkání jsou zváni zajímaví odborníci (psycholog, psychiatr, nutriční terapeut, zástupce obce a ÚP pro předání nezbytných informací o opatrovnictví či příspěvku na péči a jiných druzích dávek, aj.) a zakoupeno drobné občerstvení. Primárně slouží svépomocné skupiny ke sdílení zkušeností, pomoci a podpory všech zúčastněných. Úspěšné výstupy ze svépomocných skupin jsou prezentovány v rámci komunitního plánu Města Krnova.

Tereza Minarčíková, DiS.
vedoucí oddělení sociálního a kvality