Chci se stát klientem !!!

Chcete se stát naším novým klientem/klientkou? Není nic snažšího! Pokračujte po jednotlivých krocích.

1. KROK

V prvním kroku máte na výběr hned dva způsoby, jak získat potřebné informace a žádost. Prvním způsobem je nezávazná schůzka se sociální pracovnicí Domova pro seniory Krnov nebo sociální pracovníci Pečovatelské služby, kde se dozvíte vše potřebné. Druhým způsobem je získám potřebných informací přímo zde na webových stránkách DS Krnov, kde si stáhnete, vytisknete a následně vyplníte potřebnou žádost.

krok 1 schuzkaA

Domluvím si nezávaznou schůzku se sociální pracovnicí Domova pro seniory Krnov nebo v případě poskytnutí služby přímo v domácnosti se sociální pracovnicí Pečovatelské služby a zjistím základní informace o zařízení, převezmu potřebné materiály (žádost, vyjádření lékaře)

Žádosti DS/DZR

Bc. Michaela Magdoňová
Tel.: 604 244 733
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádosti odlehčovací služba

Bc. Marcela Pavelková
Tel.: 602 787 857
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podání žádostí:
Pondělí - 8.00 - 12.30 hod.
Středa  - 8.00 - 12.30 hod.Vedoucí pečovatelské služby/sociální pracovnice
Mgr. Ilona Minolová
Tel.: 554 614 587/725 870 504
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

krok 2 PC B

Mám-li zájem o umístění do Domova pro seniory Krnov, získám potřebné informace z webových stránek, vytisknu a vyplním: "Žádost o poskytování sociální služby", "Vyjádření registrujícího praktického lékaře" (v kolonce "Domov se zvláštním režimem" – dokumenty ke stažení nebo v kolonce "Domov pro seniory" – dokumenty ke stažení).

Mám-li zájem o pečovatelskou službu přímo v mé domácnosti, získám potřebné informace z webových stránek, vytisknu a vyplním: „Žádost o poskytování pečovatelské služby“ (v kolonce PS – „dokumenty ke stažení“)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY

V následujících krocích se dozvíte vše potřebné včetně užitečných informací potřebných k tomu stát se našim klientem

2. KROK

Mám-li zájem o pobytovou službu - oba vyplněné formuláře odevzdám osobně nebo pošlu písemně sociální pracovnici na adresu:

                             DOMOV PRO SENIORY KRNOV
                             Vedoucí sociální pracovnice
                             Roosveltova 2141/51
                             794 01 KRNOV

Mám-li zájem o terénní službu (v mé domácnosti) – vyplněný formulář odevzdám osobně nebo pošlu písemně sociální pracovnici na adresu:

                             PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
                             Vedoucí pečovatelské služby
                             Moravská 2
                             794 01 KRNOV

3. KROK

Nedokážu-li se podepsat, požádám ošetřujícího lékaře o vyplnění "Potvrzení o zdravotním stavu" (tiskopis dostanu od sociální pracovnice nebo vytisknu v „dokumenty ke stažení“ v kolonce Domov pro seniory, nebo Domov se zvláštním režimem). Následně zvážím, zda je nějaká blízká osoba, která by mi pomohla s jednáním a ošetřením mých osobních záležitostí.

4. KROK

Po přijetí žádosti do domova, je žádost posouzena a buď přijata a zařazena do evidence (jednou ze dvou služeb) nebo naopak vyřazena z evidence a vrácena Vám zpět. Vyrozumění probíhá vždy písemnou formou.

5. KROK

Sociální pracovník spolu s vedoucím oddělení provede tzv. sociální šetření v prostředí, kde se toho času nacházíte (domov, nemocnice, léčebna aj.). Zápis ze sociálního šetření přiloží k "Žádosti o poskytování sociální služby". Tato žádost slouží jako podklad pro jednání multidisciplinárního výboru.

6. KROK

Jednou za rok je prováděna aktualizace všech evidovaných žádostí.

7. KROK

V případě uvolnění místa v zařízení  jsou z pořadníku čekatelů dle předem stanovených kritérií (nepříznivá sociální a zdravotní situace, délka evidence žádosti v pořadníku čekatelů, nesoběstačnost apod.) vybíráni zájemci o službu a tito jsou vyzváni sociální pracovnicí domova k nástupu do zařízení.

Před nástupem do zařízení má žadatel (klient) možnost prohlédnout si celé zařízení, prohlédnout si pokoj, na kterém bude ubytován a získat veškeré informace týkající se plateb, pobytu a služeb. Informace podá sociální pracovnice domova pro seniory.

8. KROK

Dojde-li k uvolnění místa v domově, je z řad žadatelů vybrán vhodný uchazeč dle předem stanovených kritérií (nepříznivá sociální a zdravotní situace, délka evidence žádosti v pořadníku čekatelů, nesoběstačnost apod.) a vyzván k aktualizaci žádosti (je-li zdravotní dokumentace starší 6-ti měsíců) a případném nástupu do domova.