Výzva k podání nabídky - vydáno 5.6.2019

aktuální veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - výměníky tepla

Výzva - výměníky tepla

Smlouva o dílo

Rozpočet

 

veřejné zakázky

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vyzýváme k podání nabídky "Domov pro seniory Krnov - Senior Point" - bourací a zdící práce

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:50

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:100

Světelné obvody

Zásuvkové obvody

Slepý rozpočet

Průvodní zpráva

 

 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vyzýváme k podání nabídky "Protipožární stěny s dveřmi pro DS Krnov":

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 - Specifikace dodávky

Příloha č. 2 - Nákresy